Trang chủ/Dự án tiêu biểu

Thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại TT Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 24/09/2021

Địa chỉ: Thị trấn Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Cụm 3 sân bóng cỏ nhân tạo mini 5 kích thước 20x40m (tổng diện tích sân bóng đá Cỏ nhân tạo là 2400 m2)

Loại cỏ sử dụng:

Mã cỏ AF-G501603A11

Dòng cỏ sợi gân

Chất liệu cỏ làm từ polyethylene.

Detex 11000

Chiều cao sợi cỏ nhân tạo: 50 mm

Số mũi : 150 mũi/m

Thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại TT Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

Thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại TT Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

Thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại TT Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết liên quan

Tìm kiếm nhiều:  mua bàn bi a