Trang chủ/Dự án tiêu biểu

Sân bóng cỏ nhân tạo Nam Tiến Tỉnh Lào Cai

Đăng ngày: 24/09/2021

AFD cung cấp Cỏ nhân tạo và Thi công hoàn thiện sân bóng đá Cỏ nhân tạo Nam Tiến

Địa chỉ: Phường Bắc Cường, Tp Lào Cai

Sân bóng cỏ nhân tạo mini 7 kích thước 32x52m (tổng diện tích sân bóng đá Cỏ nhân tạo là 1644 m2)

Loại cỏ sử dụng:

Mã cỏ AF-G501603A11

Dòng cỏ sợi gân

Chất liệu cỏ làm từ polyethylene.

Detex 11000

Sân bóng cỏ nhân tạo Nam Tiến Tỉnh Lào Cai

Sân bóng cỏ nhân tạo Nam Tiến Tỉnh Lào Cai

Sân bóng cỏ nhân tạo Nam Tiến Tỉnh Lào Cai

Bài viết liên quan

Tìm kiếm nhiều:  mua bàn bi a