Trang chủ/Dự án tiêu biểu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Đăng ngày: 09/09/2022

Diện tích công trình sân bóng 1000m2, đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Hoàn thiện sân bóng nhà máy Bia Heineken tại Vũng Tàu

Bài viết liên quan

Tìm kiếm nhiều:  mua bàn bi a